کد: مزرعه FBF 04

مزرعه‌ای زیبا با 3 دریاچه، 20000 متر مربع، موقعیت خوبی دارد!!
تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر را جویا شوید.
قیمت: 910،000 دلار آمریکا

$910,000

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!