کد: FBF: 03

متراژ : 70.498 هزار مربع؛ یک فرصت عالی!!!
برای دامداری، پرورش دام، کاشت و …
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!