کد: FBF 05

یک فرصت عالی، مزرعه‌ای به مساحت 600 هکتار، معادل 6.000.000 متر مربع، با هزاران درخت کاشته‌شده، این مزرعه برای کاشت، دامداری و … سرمایه گذاری بزرگی محسوب می‌شود!!
تماس بگیرید و جزئیات بیشتر را بپرسید.
قیمت: 2،950،000 دلار آمریکا

$2,950,000

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!