کد: FBF 06

یک فرصت عالی برای سرمایه گذاران، مساحت کل 265000 متر مربع، موقعیت بسیار خوب، قابل استفاده تجاری یا برای تجارت کشاورزی و…

برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!