کد: مزرعه FBF 02

یک مزرعه بزرگ، تقریباً 360.000 متر مربع، موقعیت مناسبی برای مزرعه‌داری، دامداری و…
تماس بگیرید و جزئیات بیشتر را بپرسید.
قیمت: 2،800،000 دلار آمریکا

$2,800,000

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!