کد: مزرعه FBF 01

مزرعه ای زیبا، موقعیت عالی، 192.000 هزار متر مربع، دارای 38 راس گاو اصیل، 250 هزار اکالیپتوس کاشته‌شده، دارای 8 دریاچه در این مزرعه، برای کشت و زرع، دامداری، فرصت بسیار خوبی است.
برای جزئیات بیشتر با فریکمارک تماس بگیرید.

Don,t miss the opportunity and contact FriKmark and book your,for more information get in touch

error: Content is protected !!